Điều kiện chủ yếu để được cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị là gì?

Trả lời:

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị được quy định tại Điều 92 Luật Xây dựng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 47 câu hỏi liên quan