Dịch vụ cho phép thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân
(Dịch vụ đang thí điểm tại 4 tỉnh/thành phố: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tây Ninh, Bình Định)