Tra cứu hồ sơ
Cảnh sát giao thông
Thanh tra giao thông
Số quyết định *
Mã bảo mật *
 
Số biên bản *
Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm *
Đơn vị lập biên bản xử phạt *
Cảnh sát giao thông
Thanh tra giao thông
Tỉnh/Thành phố *
Đơn vị lập biên bản xử phạt *
Ngày vi phạm *
Mã bảo mật *
Tra cứu, nộp phạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
1. Thuộc thẩm quyền: Cục Cảnh sát giao thông, các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị đội/trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (theo danh sách Đội/Trạm).
2. Thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông đường bộ.