Tra cứu hồ sơ
Số quyết định *
Mã bảo mật *
 
Số biên bản *
Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm *
Đơn vị lập biên bản xử phạt *
Cảnh sát giao thông
Thanh tra giao thông
Tỉnh/Thành phố *
Đơn vị lập biên bản xử phạt *
Ngày vi phạm *
Mã bảo mật *
Phạm vi thí điểm tra cứu, nộp phạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
1. Thuộc thẩm quyền Cảnh sát giao thông: Quyết định xử phạt do Phòng Cảnh sát giao thông 05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận.
2. Thuộc thẩm quyền Thanh tra giao thông: Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV