Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho công trình tranh hoành tráng tôi lấy làm theo hướng dẫn ở đâu?

Trả lời:

Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 47 câu hỏi liên quan