Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn cho công trình quy định ở Thông tư nào?

Trả lời:

Phụ lục số 4 (mẫu 10) Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 63 câu hỏi liên quan