Tôi cần đến đâu để đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu?

Trả lời:

Theo quy trình lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ông/bà cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để được hướng dẫn lựa chọn và đổi cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu hoặc thông qua đơn vị quản lý đối tượng để làm thủ tục đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 22 câu hỏi liên quan