Trong thời gian chờ đổi thẻ tôi phải xuất trình giấy tờ gì khi đi khám, chữa bệnh?

Trả lời:

Khoản 1, Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế và Khoản 3, Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định Ông/Bà phải xuất trình: - Giấy hẹn đổi/cấp lại thẻ; - Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp như: Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo ... hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan