Tôi muốn khám, chữa bệnh trong thời gian tạm trú thì cần phải xuất trình những giấy tờ gì?

Trả lời:

Khoản 1, Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế và Khoản 7 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định Ông/Bà phải xuất trình các giấy tờ sau: - Thẻ bảo hiểm y tế (Trường hợp chờ đổi/cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Ông/Bà phải xuất trình giấy hẹn đổi/cấp lại thẻ); -Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp như: Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo ... hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý HSSV hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. - Giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú (trường hợp đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện thì không phải xuất trình giấy tờ này).

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan