Khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế yêu cầu tôi phải sao chụp thẻ bảo hiểm y tế và giấy chứng minh nhân thân khác như thế có đúng không?

Trả lời:

Khoản 8 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: Cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài các thủ tục quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội cần sao chụp thẻ bảo hiểm y tế, các giấy tờ liên quan đến khám, chữa bệnh của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp, không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan