Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm những gì?

Trả lời:

Điều 28 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế gồm có: - Các giấy tờ là bản chụp (kèm theo bản gốc để đối chiếu) gồm: + Thẻ bảo hiểm y tế; + Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp: Chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu; thẻ Đảng viên; thẻ Nhà báo ... hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý HSSV... + Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám, chữa bệnh đề nghị thanh toán. - Hóa đơn đỏ do cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp và các chứng từ có liên quan.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 6 câu hỏi liên quan