Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước thì nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực đúng hay sai?

Trả lời:

Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc đăng ký lại nội quy lao động.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan