Thí sinh đã có tài khoản trên hệ thống mạng, làm thế nào để đăng ký dự thi?

Trả lời:

Thí sinh đăng nhập vào tài khoản, chọn mục “Đăng ký thi” sau đó chọn kỳ thi sẽ tham gia trong mục “Lựa chọn kỳ thi”. Thông tin về địa điểm thi, loại chứng chỉ, thời gian thi sẽ tự động hiện ra. Trường hợp kỳ thi có nhiều địa điểm, nhiều loại chứng chỉ thì thí sinh tiếp tục lựa chọn.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan