Sau khi tham dự thi, thí sinh muốn đăng ký thi lại thì thực hiện như thế nào trên hệ thống mạng?

Trả lời:

Sau khi thí sinh đã tham gia kỳ thi hiện tại sẽ hiển thị nút “Thi lại”, Nhấn nút “Thi lại” trên màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia hiển thị màn hình Đăng ký thi lại sát hạch, thí sinh lựa chọn đăng ký kỳ thi, môn thi lại.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan