Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là bao lâu?

Trả lời:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định tại điều 13 thông tư 04/2019/TT-BKHĐT được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan