Trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên tặng cho phần vốn góp của mình cho người khác thì người được tặng cho phần vốn góp đó có đương nhiên trở thành thành viên công ty không? Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty bao gồm những giấy tờ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 54 Luật Doanh nghiệp thì thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 45 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Theo đó, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo Thông báo phải có:- Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên mới là cá nhân.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 6 câu hỏi liên quan