Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trong trường hợp nào? Hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển đổi được quy định như thế nào?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp quy định trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty TNHH một thành viên phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình là công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần.Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, cụ thể gồm:a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;c) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;d) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan