TTHC thành lập DNXH đối với doanh nghiệp tư nhân?

Trả lời:

Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ doanh nghiệp tư nhân.3. Bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường: theo biểu mẫu 01 của Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT.Cách thức thực hiện: cách thức và trình tự thực hiện tương tự như các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân khác.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 28 câu hỏi liên quan