Người dùng muốn đăng ký thay đổi thông tin của địa điểm kinh doanh nhưng không thể tìm kiếm theo mã số của địa điểm?

Trả lời:

Đối với địa điểm kinh doanh, người dùng cần tìm kiếm theo mã số nội bộ trong Hệ thống. Hướng dẫn cách tìm mã số nội bộ của địa điểm kinh doanh: - Truy cập địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn trên thanh trình duyệt Web - Tại ô tìm kiếm: nhập tên địa điểm kinh doanh Nhấn tìm kiếm- Hệ thống tự động hiển thị danh sách kết quả có thông tin mã số nội bộ của địa điểm kinh doanh.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan