Người dùng tạo hồ sơ đăng ký thay đổi của doanh nghiệp, khi nhấn nút [Chuẩn bị] thì không hiển thị ra màn hình nhập mã xác nhận?

Trả lời:

Lý do: Hồ sơ chưa được nhập đầy đủ, chính xác. Hệ thống còn hiển thị các yêu cầu bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung thông tin như hình minh họa.- Đối với các cảnh báo màu đỏ: người dùng bắt buộc phải sửa thông tin theo hướng dẫn trong cảnh báo. Để sửa lại thông tin, người dùng click vào nội dung cảnh báo, sửa lại thông tin theo hướng dẫn nhấn [Lưu]. Sau khi sửa đổi tất cả các thông tin theo hướng dẫn, người dùng nhấn lại nút [Chuẩn bị] để Hệ thống kiểm tra lại thông tin.- Đối với các cảnh báo màu xanh: người dùng tham khảo các nội dung cảnh báo. Nếu là nội dung có liên quan đến hồ sơ đang đăng ký thì sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn. Còn nếu là nội dung không liên quan đến hồ sơ đang đăng ký thì có thể bỏ qua, không cần sửa đổi, bổ sung.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 13 câu hỏi liên quan