Tôi muốn hỏi, để thực hiện thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp, tính từ ngày nộp hồ sơ, thì thời gian phải mất bao nhiêu ngày?

Trả lời:

Để thực hiện thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp, tính từ ngày nộp hồ sơ, thì thời gian phải mất: 15 ngày làm việc

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan