Trình tự thực hiện việc tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở (THCS) như thế nào?

Trả lời:

Trình tự thực hiện việc tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở như sau:a) Đối tượng học bổ túc THCS cần ghi tên và nộp hồ sơ, học bạ (nếu có) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường, lớp bổ túc văn hoá.b) Trường hợp không có hồ sơ, học bạ thì sở giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra trình độ hai môn ngữ văn và toán. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp giấy phép vào học tại lớp tương ứng với trình độ. Giấy cho phép vào học này là căn cứ để thay học bạ các lớp dưới trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan