Cơ quan nào thực hiện thủ tục hỗ trợ học tập đối với sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập?

Trả lời:

Phòng lao động - thương binh và xã hội.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 45 câu hỏi liên quan