Tôi muốn biết thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên, có thời hạn giải quyết như thế nào?

Trả lời:

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 8 câu hỏi liên quan