Tôi muốn biết thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, có thành phần, số lượng bộ hồ sơ như thế nào?

Trả lời:

Hồ sơ gồm:- Tờ trình về việc thành lập trường;- Đề án thành lập trường;- Sơ yếu lý lịchkèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan