Tôi muốn hỏi về việc tiếp nhận lưu học sinh về nước, có thành phần, số lượng bộ hồ sơ như thế nào?

Trả lời:

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ việc tiếp nhận lưu học sinh về nước như sau:Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơThành phần hồ sơ gồm:- Đối với lưu học sinh tốt nghiệp về nước+ Báo cáo tốt nghiệp (theo Mẫu của Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014);+ Bản sao và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt bằng tốt nghiệp, kết quả học tập. Trường hợp chưa được cấp bằng thì nộp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học kèm theo bảng điểm (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ), xác nhận kết quả nghiên cứu, bảo vệ luận án (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ tiến sĩ);+ Giấy biên nhận đã nộp luận án cho Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (đối với lưu học sinh tốt nghiệp trình độ tiến sĩ);+ Thẻ lên máy bay về nước (boarding pass) và bản chụp hộ chiếu trang có ảnh và trang đóng dấu ngày nhập cảnh về nước;+ Đơn đề nghị truy lĩnh chế độ kinh phí chưa được cấp (nếu có) kèm theo chứng từ gốc có liên quan và bản dịch hợp lệ sang tiếng Việt.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 10 câu hỏi liên quan