Tôi có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề được đào tạo nghề điều khiển tàu biển, có GCNKNCM thuyền trưởng tàu biển từ 50 GT đến dưới 500 GT được chuyển đổi sangGCNKNCM thuyền trưởng hạng mấy của phương tiện thủy nội địa và thủ tục cần những gì?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ngày 02/01/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT, cụ thể.Anh, chị có nhu cầu chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc trung cấp được đào tạo nghề điều khiển tàu biển hoặc nghề máy tàu biển, có GCNKNCM thuyền trưởng tàu biển từ 50 GT đến dưới 500 GT hoặc có GCNKNCM máy trưởng tàu biển từ 75 kW đến dưới 750 kW, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thuyền trưởng, máy trưởng tàu biển tương ứng đủ 06 tháng trở lên được chuyển đổi sang GCNKNCM thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhì phương tiện thủy nội địa nhưng phải dự thi các môn thi lý thuyết tổng hợptương ứng với thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhì và phải đạt yêu cầu theo quy định

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan