Tôi mua xe mới ở showrom Hà Nội chưa có biển số đăng ký, tôi muốn kiểm định để di chuyển về Sơn La để đăng ký biển số có được không? Thời hạn kiểm định là bao nhiêu ngày?

Trả lời:

Theo thông tư 70/2015/TT-BGTVT xe cơ giới chưa có biển số đăng ký nhưng có nhu cầu tham gia giao thông để di chuyển về địa điểm cần thiết, được kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn không quá 15 ngày.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 7 câu hỏi liên quan