Thủ tục đổi GPLX xe mô tô gồm có gì?

Trả lời:

Điều 38 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT có Quy định thủ tục đổi GPLX do ngành GTVT cấp như sau:1.Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành theo Thông tư này;2.Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau:a) Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;b) người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.c) bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 16 câu hỏi liên quan