Tôi có giấy phép lái xe hạng B2 bị quá hạn 30 ngày có được đổi không?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT có Quy định:Người có giấy phép lái xe còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng kể từ ngày hết hạn được đổi giấy phép lái xe.Trường hợp của bạn được đổi GPLX.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 23 câu hỏi liên quan