Giấy khám sức khỏe đổi GPLX theo mẫu nào? Khám ở bệnh viện nào?

Trả lời:

Giấy khám sức khỏe dành cho người lái xe theo mẫu Quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT, ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ GTVT.Trường hợp bạn hỏi, bạn đến các cơ sở y tế có chức năng và quyền hạn được khám sức khỏe dành cho người lái xe theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT, ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan