Tôi có GPLX cấp theo Họ và tên của chứng minh thư cũ nay tôi đổi căn cước đính chính Họ, tôi muốn đổi GPLX thay đổi họ theo căn cước công dân mới có được không?

Trả lời:

Khoản 4 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT có Quy định:Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.Trường hợp bạn hỏi, bạn được đổi GPLX phù hợp với thông tin.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 16 câu hỏi liên quan