Tôi có GPLX ô tô vật liệu giấy chưa hết hạn, tôi có phải bắt buộc đổi sang GPLX vật liệu PET Không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT có Quy định:Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020.Trường hợp bạn hỏi, không bắt buộc đổi, bạn được sử dụng đến thời hạn hết hạn. Khuyến khích bạn đổi sang vật liệu PET trước 31/12/2020.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 16 câu hỏi liên quan