Tôi bị mất GPLX, mất hết hồ sơ gốc có được cấp lại GPLX không?

Trả lời:

Điểm b Khoản 2 Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT có Quy định:Hồ sơ bao gồm:Hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có).Trường hợp bạn hỏi, bạn mất hồ sơ gốc vẫn được xét cấp lại GPLX.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 7 câu hỏi liên quan