Đối tượng được cấp Giấy phép lái xe Quốc tế gồm những thành phần nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế là Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET. còn giá trị sử dụng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan