Anh (Chị) cho hỏi, thành phần hồ sơ để được cấp giấy phép lái xe quốc tế?

Trả lời:

Căn cứ Điều 8, Điều 9 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thành phần hồ sơ để được cấp giấy phép lái xe quốc tế: Người lái xe lập 01 bộ gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, gồm:a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT.b) Sao chụp hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình thực hiện cấp giấy phép lái xe quốc tế.c) Khi nộp đơn, người lái xe xuất trình bản chính giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan