Xin hỏi, trường hợp nào thì người lái xe không được cấp giấy phép lái xe quốc tế ?

Trả lời:

Căn cứ khoản 4 Điều 8 Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, không cấp giấy phép lái xe quốc tế đối với các trường hợp sau đây:a) Giấy phép lái xe quốc gia bị tẩy xóa, hư hỏng không có đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng.b) Giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan