Tôi có nhu cầu lái xe ở nước ngoài, Tôi có thể đến đâu để được cấp giấy phép lái xe quốc tế ?

Trả lời:

Để được cấp Giấy phép lái xe quốc tế, bạn có thể thực hiện theo cách thức sau:

a) Làm thủ tục trực tiếp: Bạn có thể đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc một số Sở Giao thông vận tải đã triển khai hệ thống cấp giấy phép lái xe quốc tế như: Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GTVT Đà Nẵng.

b) Thực hiện trên môi trường mạng (Cổng Dịch vụ công quốc gia): Hiện nay, Giấy phép lái xe quốc tế đã được cấp, đổi thông qua dịch vụ công cấp độ 4; tức là người dân có thể khai dữ liệu, thông tin trên trang thông tin điện tử, thanh toán trực tuyến, nhập địa chỉ gửi GPLX QT để bưu chính gửi về tận nhà bạn.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan