Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp có thể được lái xe ở những quốc gia nào?

Trả lời:

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia Công ước về Giao thông đường bộ và Công ước về Biển báo và Tín hiệu Đường bộ kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2014; Danh sách các quốc gia tham gia Công ước, bạn có thể tham khảo trên các Trang thông tin điện tử.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan