Những công trình thiết yếu nào không được phép lắp đặt vào công trình cầu?

Trả lời:

Các công trình thiết yếu không được phép lắp đặt vào công trình cầu bao gồm:Công trình đường ống cung cấp năng lượng (xăng dầu, ga, khí đốt), đường ống hóa chất, vật liệu không bảo đảm quy định về phòng, chống cháy nổ, ăn mòn; công trình điện lực có điện áp danh định là cao áp theo quy định của pháp luật về điện lực.(Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT)

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan