Tôi muốn đổi Giấy phép lái xe đến làm thủ tục đổi ở đâu?

Trả lời:

Điều 38 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp: Người lái lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức kê khai trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.Trường hợp bạn hỏi, bạn đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 16 câu hỏi liên quan