Bảo hiểm y tế là gì?

Trả lời:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 37 câu hỏi liên quan