Đối với đối tượng Thân nhân của lực lượng công nhân, viên chức Quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, Thân nhân công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân, Thân nhân người làm công tác khác trong Tổ chức cơ yếu, khi tham gia BHYT thì mức đóng BHYT như thế nào? và ai là người chịu trách nhiệm đóng BHYT cho các thân nhân này?

Trả lời:

Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, bao gồm đối tượng “ (1) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; (2) Vợ hoặc chồng; (3) Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.” và do người sử dụng lao động đóng;Trường hợp các thân nhân nêu trên đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 NĐ số 146/2018/NĐ-CP thì đóng BHYT theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan