Tôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế thì tôi phải cần nộp những tài liệu gì?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 7.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, đơn đăng ký sáng chế bao gồm:1. Tài liệu tối thiểu để đơn được tiếp nhận- 02 Tờ khai đăng ký sáng chế;- 02 Bản mô tả sáng chế- Chứng từ nộp phí, lệ phí.2. Các tài liệu khác (nếu có)- 02 bản tóm tắt sáng chế;- Giấy ủy quyền;- Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn;- Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 24 câu hỏi liên quan