Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ, trừ thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế). Phí, lệ phí bao gồm?

Trả lời:

- Phí thẩm định an toàn: + Sử dụng thiết bị đo hạt nhân; thiết bị phân tích huỳnh quang tia X; thiết bị đo sắc ký khí; thiết bị khử tĩnh điện; thiết bị phát tia Xdùng trong soi kiểm tra bo mạch; thiết bị phát tia X dùng trong kiểm tra an ninh; phổ kế Mossbauer: 4.000.000 đồng/1 thiết bị.+ Thiết bị phát tia X chụp ảnh bức xạ công nghiệp: 5.000.000 đồng/1 thiết bị.+ Thiết bị đo địa vật lý giếng khoan và thăm dò địa chất: 7.000.000 đồng/1 thiết bị.+ Thiết bị chụp ảnh bức xạ công nghiệp chứa nguồn gamma: 8.000.000 đồng/1 thiết bị.+ Thiết bị gamma chiếu xạ tự che chắn (gamma cell): 13.000.000 đồng/1 thiết bị.+ Thiết bị tạo trường gamma (gamma field): 52.000.000 đồng/1 thiết bị.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 24 câu hỏi liên quan