Công ty của tôi công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản để vay vốn ngân hàng tại Văn phòng công chứng A. Nay, công ty tôi tiếp tục thế chấp tài sản này để bảo đảm một nghĩa vụ dân sự khác trong phạm vi pháp luật cho phép. Tôi đến Văn phòng công chứng A để công chứng. Tuy nhiên, được biết Văn phòng công chứng này đã chấm dứt hoạt động. Vậy, tôi phải thực hiện việc công chứng ở đâu.

Trả lời:

Điều 54 Luật công chứng quy định về công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản như sau:1. Việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.2. Trường hợp một bất động sản đã được thế chấp để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ và hợp đồng thế chấp đã được công chứng mà sau đó được tiếp tục thế chấp để bảo đảm cho một nghĩa vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép thì các hợp đồng thế chấp tiếp theo phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng thế chấp lần đầu. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp tiếp theo đó.Căn cứ quy định nêu trên, công ty bạn sẽ thực hiện việc công chứng hợp đồng thế chấp tiếp theo tại Văn phòng công chứng đang lưu giữ hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp trước đó.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan