Trường hợp nhận đích danh trẻ em Việt Nam làm con nuôi được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật nuôi con nuôi, trường hợp người nước ngoài thường trú ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau:- Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; - Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi; - Có con nuôi là anh, chị em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi; - Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi; - Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan