Công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì và xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nuôi con nuôi ở đâu?

Trả lời:

Công dân Việt Nam ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi phải chuẩn bị các giấy tờ theo quy định của pháp luật của nước nơi trẻ em thường trú.Theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật Nuôi con nuôi, để xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nuôi con nuôi, công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi phải lập hồ sơ theo quy định tại Điều 17 của Luật (đơn xin nhận con nuôi; bản sao hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân; giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp nhận con riêng của vợ hoặc chồng hoặc nhận cháu ruột làm con nuôi) gửi Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi). Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi) xem xét, cấp giấy xác nhận người nhận con nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 20 câu hỏi liên quan