Vợ tôi mới sinh con, nay tôi muốn đăng ký khai sinh cho con của tôi thì tôi phải đến đâu?

Trả lời:

- Nếu anh và vợ anh đều là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì theo quy định tại Điều 13 Luật hộ tịch, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) của anh hoặc vợ anh đều có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh cho con anh, chị.- Nếu vợ anh/anh là người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài thì theo quy định tại Điều 35 Luật hộ tịch, thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con anh, chị thuộc UBND cấp huyện nơi cư trú của anh hoặc vợ anh.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 8 câu hỏi liên quan