Do một số lý do về sức khỏe, chị tôi không thể đi đăng ký khai sinh cho con. Vậy tôi là dì ruột của cháu tôi thì tôi có quyền đi đăng ký khai sinh cho cháu tôi hay không?

Trả lời:

Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về trách nhiệm đăng ký khai sinh, theo đó: “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.”Đối chiếu theo quy định trên, trong trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì những người khác trong gia đình hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. Do đó, chị với tư cách là dì ruột cháu bé có thể đi đăng ký khai sinh cho cháu theo quy định.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 8 câu hỏi liên quan