Tôi là công dân Việt Nam, có con với một công dân Hàn Quốc. Anh này đã có vợ bên Hàn Quốc. Vậy cho tôi hỏi con tôi sinh ra tại Việt Nam thì tôi phải làm thế nào để đăng ký khai sinh cho con của tôi và con tôi có thể có cả 2 quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc hay không?

Trả lời:

Theo thông tin chị cung cấp, chị chưa đăng ký kết hôn với anh quốc tịch Hàn Quốc, do đó, việc đăng ký khai sinh cho con chị sẽ được thực hiện theo diện trẻ em chưa xác định được cha theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Theo đó, họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ. Thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chị đang cư trú. Trường hợp người cha muốn nhận con thì bạn có thể kết hợp thực hiện thủ tục nhận con và đăng ký khai sinh. Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự; quốc tịch của trẻ em được xác định theo quy định của pháp luật quốc tịch (khoản 2 Điều 16 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008). Thẩm quyền giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đang cư trú.Theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam thì công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, do đó, bạn không thể đăng ký cho con bạn có 02 quốc tịch. Trường hợp người cha Hàn Quốc làm thủ tục nhận cha, con thì hai người có thể lựa chọn quốc tịch cho con nhưng con của chị vẫn chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch Hàn Quốc.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan